20 أكتوبر 2013

كتاب : ليس لدي إيمان كافي لأكون ملحداً! I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist Norman L. Geisler, Frank Turek, David Limbaugh

كتاب : ليس لدي إيمان كافي لأكون ملحداً! I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist Norman L. Geisler, Frank Turek, David Limbaugh


كتاب : ليس لدي إيمان كافي لأكون ملحداً! 
I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist 
Norman L. Geisler, Frank Turek, David Limbaugh